II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )

Państwo które nadal trwa

Dział dokumentów Suwerenów II RP

Dział poświęcony dokumentom Suwerenów II Rzeczypospolitej Polskiej

Zawiera omówienie dokumentów i opisuje sposoby ich pozyskania. W instrukcjach są też linki kierujące do formularzy które należy wypełnić aby pozyskać dany dokument.

Głównie Kancelaria Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej wystawia obecnie dokumenty takie jak Metryka Urodzenia oraz Dowody Suwerena.

Planowane jest również wystawianie Paszportów Suwerena, ale związane jest to z ogromnymi kosztami, związanymi głównie z koniecznością przygotowania druku kilkuset tysięcy dokumentów, i np. za sam specjalny papier do produkcji paszportów musieli byśmy zapłacić parę milionów euro za minimalną partię zakupową. Dlatego też, wkrótce zbierać będziemy informacje od osób zainteresowanych i na tej podstawie gdy zbilansuje nam się liczba zainteresowanych z kosztami, zaczniemy zbierać wpłaty na ich wystawienie.