II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Metryka urodzenia suwerena 2RP - wniosek i opis

W celu otrzymania Metryki Urodzenia Suwerena II RP wydawanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno postępować z poniższą procedurą:
1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ
2. Opłacić przelewem koszt wyrobienia metryki w kwocie 220 zł na poniższe dane: 
    Kancelaria II RP
    Tytuł wpłaty: Opłata za wystawienie Metryk1 Urodzenia Suwerena II RP
     Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 XXXX 

3. Przesłać listem poleconym kolejno wypełniony wniosek oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
    Kancelaria
 II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
4. Metryka urodzenia zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania dokumentu osobiście w Kancelarii II RP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".