II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Dekrety Prezydenta 2RP
przypominamy że wszystkie dekrety prezydenta nabierają ważności dopiero po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

 Dekret w sprawie powołania Ministra Wojny i Bezpieczeństwa Narodowego

15.01.2024

 Dekret o uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów III RP w sprawie ograniczeń i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

14.01.2021

Dekret o historycznym odniesieniu do ciągłości rządów II Rzeczypospolitej Polskiej

O delegalizacji  partii Prawo i Sprawiedliwość

Dekret Prezydenta II RP o wydawaniu Dowodów Osobistych II Rzeczypospolitej:
Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych
Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 26 stycznia 1940 roku o zaprzestaniu poboru podatków, opłat, kar, odsetek od organów państwa, władz publicznych, lokalnych
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 2 maja 2021 roku o powołaniu Gwardii Bezpieczeństwa Prezydenta
II Rzeczypospolitej Polskiej
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 1 czerwca 2022 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 6 marca 2023 roku o zamknięciu Biura Regionalnego w Drawsku Pomorskim
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 10 marca 2023 roku o zainicjowaniu działań związanych z powołaniem Unii Słowian
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 4 kwietnia 2023 roku o zmianie Biur II Rzeczypospolitej, na Urzędy Państwowe.
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 13 stycznia 2024 roku o pozbawieniu obywatelstwa Roman K.
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 13 stycznia 2024 roku o pozbawieniu obywatelstwa Renaty C..
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 11 stycznia 2024 roku o zmianie Konstytucji z 1935 roku
 Dekret Prezydenta Potockiego (bez daty) o poinformowaniu że prezydent powołał tylko trzech Urzędników Państwowych.