II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Dekrety Prezydenta 2RP
przypominamy że wszystkie dekrety prezydenta nabierają ważności dopiero po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

 Dekret w sprawie powołania Ministra Wojny i Bezpieczeństwa Narodowego

15.01.2024

 Dekret o uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów III RP w sprawie ograniczeń i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

14.01.2021

Dekret o historycznym odniesieniu do ciągłości rządów II Rzeczypospolitej Polskiej

O delegalizacji  partii Prawo i Sprawiedliwość

Dekret Prezydenta II RP o wydawaniu Dowodów Osobistych II Rzeczypospolitej:
Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych
Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 26 stycznia 1940 roku o zaprzestaniu poboru podatków, opłat, kar, odsetek od organów państwa, władz publicznych, lokalnych
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 2 maja 2021 roku o powołaniu Gwardii Bezpieczeństwa Prezydenta
II Rzeczypospolitej Polskiej
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 1 czerwca 2022 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 6 marca 2023 roku o zamknięciu Biura Regionalnego w Drawsku Pomorskim
Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 10 marca 2023 roku o zainicjowaniu działań związanych z powołaniem Unii Słowian
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 4 kwietnia 2023 roku o zmianie Biur II Rzeczypospolitej, na Urzędy Państwowe.
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 13 stycznia 2024 roku o pozbawieniu obywatelstwa Roman K.
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 13 stycznia 2024 roku o pozbawieniu obywatelstwa Renaty C..
 Dekret Prezydenta Potockiego z dnia 11 stycznia 2024 roku o zmianie Konstytucji z 1935 roku
 Dekret Prezydenta Potockiego (bez daty) o poinformowaniu że prezydent powołał tylko trzech Urzędników Państwowych.