II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Historia II Rzeczypospolitej Polskiej

Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych wydanych przez rządy okupacyjne
Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku
Oświadczenie Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego o nieważności wszelkich działań władz III RP oraz PRL, począwszy od 30 listopada 1939 roku
Nominacja Juliusza Nowiny-Sokolnickiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie
Nominacja Jana Zbigniewa Potockiego na Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej
Protokół zaprzysiężenia Prezydenta Potockiego na zamku wawelskim