II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Historia II Rzeczypospolitej Polskiej

Dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych wydanych przez rządy okupacyjne
Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku
Oświadczenie Prezydenta II RP Jana Zbigniewa Potockiego o nieważności wszelkich działań władz III RP oraz PRL, począwszy od 30 listopada 1939 roku
Nominacja Juliusza Nowiny-Sokolnickiego na Prezydenta II RP na Uchodźstwie
Nominacja Jana Zbigniewa Potockiego na Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej
Protokół zaprzysiężenia Prezydenta Potockiego na zamku wawelskim