II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Pisma do władz 3 RP

Pismo do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie Dowodu Osobistego II RP:
Pismo do Andrzeja Dudy w sprawie nielegalnych szczepień na terenie Rzeczypospolitej:
Wezwanie w sprawie szczepień - pismo do Mateusza Morawieckiego
Pismo Prezydenta Potockiego do Andrzeja Dudy z dnia 14.05.2018 r. w sprawie roszczeń żydowskich
Sprzeciw do projektu ustawy - druk nr 3238
Petycja Prezydenta II Rzeczpospolitej do Andrzeja Dudy Prezydenta III RP
Petycja Prezydenta II Rzeczpospolitej do Mateusza Morawieckiego Premiera III RP