II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Pisma do władz 3 RP

Pismo do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie Dowodu Osobistego II RP:
Pismo do Andrzeja Dudy w sprawie nielegalnych szczepień na terenie Rzeczypospolitej:
Wezwanie w sprawie szczepień - pismo do Mateusza Morawieckiego
Pismo Prezydenta Potockiego do Andrzeja Dudy z dnia 14.05.2018 r. w sprawie roszczeń żydowskich
Sprzeciw do projektu ustawy - druk nr 3238
Petycja Prezydenta II Rzeczpospolitej do Andrzeja Dudy Prezydenta III RP
Petycja Prezydenta II Rzeczpospolitej do Mateusza Morawieckiego Premiera III RP