II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )

Państwo które nadal trwa

Rada Konsultacyjna przy Prezydencie II Rzeczypospolitej Polskiej

Orzeł Prezydenta Strona 1 320Rada Konsultacyjna jest niezależną inicjatywą która uformowała się jako konieczność przeciwdziałania bezprawiu i ludobójstwu. Celem Rady Konsultacyjnej jest wspieranie Prezydenta II RP radą i działaniami. które doprowadzić mają do odzyskania kontroli nad państwem i obywatelami. Działania te mają zapewnić organizację państwa w całym zakresie jego funkcjonowania i zapewnić porządek prawny.

Rada Konsultacyjna powstała w 2021 roku, z oddolnej inicjatywy suwerenów. 

Została zaakceptowana przez Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego dekretem, co zostało ogłoszone przez Prezydenta publicznie za pośrednictwem telewizji TVInfo.

 Rada Konsultacyjna ma za zadanie:

  • wspierać Prezydenta działaniami opiniującymi i doradczymi,
  • opracować system reform i plany przekształceń
  • opracować zasady odtworzenia Państwa Polskiego
  • dostosować regulacje prawne do współczesnych wymagań

Członkowie Rady zastrzegli sobie prawo do nie upubliczniania swoich danych, ze względu na bezpieczeństwo.
Celem działań Rady jest przywrócenie funkcjonowania Państwa. 
Wszelkie działania Rady mają być konsultowane z Kancelarią Prezydenta.
Skład Rady Konsultacyjnej jest zmienny i ograniczony do 15 osób.

Rada  ma prawo:

  • powoływać ekspertów,
  • podejmować inicjatywy tworzenia projektów związanych z organizacją administracji Państwowej,
  • wyrażać opinię na temat pracy instytucji Państwa,
  • analizować i raportować pracę Biur Regionalnych,
  • służyć radą przy rozwiązania problemów.