II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )

Państwo które nadal trwa

Prawo i historia art

Losy II Rzeczypospolitej Polskiej po drugiej Wojnie Światowej były związane z narzuceniem okupacyjnych rządów opartych na podstawie stworzonej przez układy między narodowe. Wpływy Stalina zadecydowały, że na terytorium Rzeczypospolitej ustanowiono nie legalny w świetle ciągłości Państwa Polskiego rząd wyłoniony na podstawie powołanej komisji trójstronnej, organu nie mającego żadnego umocowania prawnego poza uznaniowością tego organu przez okupujące w tym czasie wojska Rosyjskie. ale też przez naszych "sojuszników" z zachodniej Europy.

Przedstawiamy materiały historyczne związane z historią II RP oraz akty prawne z tym związane.