II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Czekamy na nowe Dokumenty dla Suwerenów

Zezwolenie odznaki legitymacjeJuż od kilku tygodni toczą się ustalenia w sprawie przygotowania i wydania nowych Dowodów Suwerena.

Od wielu miesięcy Suwereni informowali Kancelarię Prezydenta i regionalne Urzędy Państwa o różnego rodzaju  problemach związanych z możliwością używania tych dokumentów. Sprawą zajęła się Rada Dyrektorów Urzędów Państwa oraz Rada Konsultacyjna. Po zebraniu różnych uwag, zlecono opracowanie nowych dokumentów. 

Wszystkie sugestie Suwerenów zostały wzięte pod uwagę.

Dokładnie taka sama procedura będzie obowiązywała przy przygotowaniu innych dokumentów, np. Prawa Jazdy 

Na chwilę obecną Rada Dyrektorów w połączeniu z Radą Konsultacyjną wydały decyzję o wstrzymaniu druku dokumentów. Obie rady podjęły wspólną decyzję o opracowaniu planu wymiany starych dokumentów  na koszt Państwa. Suwereni poniosą tylko koszt bezpośredniej przesyłki oraz różnicę kosztów logistyki organizacyjnej. .

Wkrótce powołane będą kolejne Urzędy Państwa, w tym przede wszystkim długo oczekiwany Urząd Skarbu Państwa. W połączeniu z planowanym rozpoczęciem prac  Ministerstwa Finansów, umożliwi nam działania, które przybliżą nas do normalnego funkcjonowania struktur Państwowych. Liczymy na wsparcie Suwerenów w tych działaniach i aktywną współpracę w ogromnym projekcie odbudowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspólną decyzją Rady Dyrektorów Urzędów Państwa i Rady Konsultacyjnej , wydawanie Dokumentów Suwerena jest zawieszone do odwołania.

Prosimy o nie dokonywanie wpłat na Dokumenty Suwerena. 

O zmianie decyzji poinformujemy niezwłocznie.