II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Paszport Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej

 

Jednym z dokumentów potwierdzających przynależność do II Rzeczypospolitej Polskiej, a także potwierdzających prawne i formalne istnienie naszego jedynie prawdziwego państwa Polaków na arenie międzynarodowej - jest paszport. Prezydent Jan Zbigniew Potocki, zapewniając swoim urzędem ciągłość państwa utraconego z początkiem wybuchu II wojny światowej, w roku 2020 rozpoczął nabór wniosków na wydawanie paszportów.

 

Jest to kolejny krok na drodze do odbudowania w pełni polskiej niepodległości i tym samym przywrócenia państwowości dla każdego Suwerena II RP. Należy podkreślić tutaj, iż posługiwanie się paszportem II Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, jest niezbitym dowodem na respektowanie przez inne kraje jedynie legalnego państwa i konstytucyjnego prezydenta Polaków, jakim jest hrabia Jan Zbigniew Potocki. 

 

W celu otrzymania paszportu II RP, należy kolejno:
 1. Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie paszportu - POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu)
  - w polu "NIP" można wpisać również zamiennie PESEL.
 2. Przygotować zdjęcie do paszportu (1 sztuka w postaci fizycznej)
 3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia paszportu w kwocie 1800 zł na poniższe dane :
  Kancelaria II RP
  Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 XXXX (wpłaty tytułem: Opłata za wydanie 
  Paszportu Suwerena II RP )
 4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
  Kancelaria II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
 5. Paszport II RP zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres. Istnieje również możliwość odebrania paszportu w biurze w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".

 

UWAGA -  wydawanie paszportów rozpocznie się w momencie zebrania 75 000 wniosków. Związane jest to kosztami, jakie należy ponieść w celu przygotowania matrycy do druku. Dlatego też osoby, które nie chcą zamrarzać gotówki na okres oczekiwania, mogą na obecną chwilę przesłać tylko wniosek ze zdjęciem. W momencie gdy rozpocznie się proces druku paszportów, wnioskodawcy zostaną poproszeni o dokonanie wpłaty.