II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Legalność dowodu suwerena 2rp

Legalność Dowodu Osobistego Suwerena II RP potwierdzona jest w prawnych regulacjach władz okupacyjnych na terenie Rzeczypospolitej, i zgodnie z tymi rozporządzeniami 
jest legalnym dokumentem tożsamości. Poniżej zamieszczamy kopie dzienników ustaw oraz rozporządzeń Rady Ministrów, wraz linkami do źródeł.

Rozporządzenie Rady Ministrów (III RP) z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1565

[link do źródła]

 

Rozporządzenie Rady Ministrów (III RP) z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
Dziennik Ustaw 2020 poz. 192

[link do źródła]