II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Wniosek o wydanie prawa jazdy II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania prawo jazdy wydanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno:

1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ.  ( wersja edytowalna - do wypełnienia przy pomocy edycji : POBIERZ )
2. Przygotować zdjęcie do prawa jazdy (1 sztuka w postaci fizycznej).
3.Opłacić przelewem koszty wyrobienia prawa jazdy w kwocie 750 zł na poniższe dane:
Kancelaria II RP
Tytuł wpłaty: opłata za wydanie prawa jazdy II RP
Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 XXXX 

4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
Kancelaria II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
5. Prawo jazdy zostanie wysłane na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania prawa jazdy w Kancelarii IIRP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".