II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Wniosek o wydanie prawa jazdy II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania prawo jazdy wydanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno:

1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ.  ( wersja edytowalna - do wypełnienia przy pomocy edycji : POBIERZ )
2. Przygotować zdjęcie do prawa jazdy (1 sztuka w postaci fizycznej).
3.Opłacić przelewem koszty wyrobienia prawa jazdy w kwocie 750 zł na poniższe dane:
Kancelaria II RP
Tytuł wpłaty: opłata za wydanie prawa jazdy II RP
Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 XXXX 

4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
Kancelaria II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
5. Prawo jazdy zostanie wysłane na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania prawa jazdy w Kancelarii IIRP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".