II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Legalność Dowodu Osobistego Suwerena II RP

 Suwereni i Rodacy!

Nieprzerwanie istniejąca II Rzeczypospolita Polska  na mocy dekretu prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego  podejmując działania normujące funkcjonowanie państwa, rozpoczęła proces wydawania Dowodów Osobistych Suwerena by zgodnie z najwyższym aktem prawnym sprawować władzę na rzecz dobra wszystkich Polaków.

Zmagania Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego rozpoczęte w 2015 roku, dziś przynoszą nam jeden z kolejnych, milowych sukcesów, który jest niezbitym dowodem na wszelkie kłamstwa i oszczerstwa wrogów odrodzenia prawdziwej suwerenności Polski. Sytuacja, która miała miejsce na terenie Mławy, jest precedensem na skalę świata, ponieważ w jasny i klarowny sposób potwierdza fakt, iż obecnie na terenie Rzeczypospolitej mamy dwa ośrodki władzy: legalny Urząd Prezydenta II RP, wywodzący się z legalnej linii prezydenckiej na uchodźstwie oraz uzurpatorów, których korzenie sięgają władzy komunistów oraz samozwańczej Rady Trzech na czele z generałem Andersem. Razem jako Naród, stajemy dziś w obliczu dziejowej szansy na przywrócenie prawdziwej wolności i niepodległości, którą skradziono nam 82 lata temu. Nie zmarnujmy tego!
Na poniższych stronach zamieściliśmy informacje jak można pozyskać Dowód Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z linkami do formularzy zgłoszeniowych i opisem całej procedury.
Dowód osobisty II RP
Dowód osobisty suwerena II RP w pytaniach i odpowiedziach
 Nieznajomość prawa przez wielu urzędników 3RP , a szczególnie policjantów i też służb związanych z ochroną granic, owocuje niestety czasami bezprawnymi interwencjami i negowaniem prawnego porządku, co jednak jest prostowane przez organy sądowe i prokuratorskie.

Poniżej zamieszczamy przykładową decyzję prokuratury w tej sprawie a w innych dokumentach zamieszczamy informację o podstawach prawnych legalności Dowodu Osobistego Suwerena, ujętych w Dziennikach Ustaw i Rozporządzeniach Rady Ministrów 3 RP.