II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Legalność Dowodu Osobistego Suwerena II RP

 Suwereni i Rodacy!

Nieprzerwanie istniejąca II Rzeczypospolita Polska  na mocy dekretu prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego  podejmując działania normujące funkcjonowanie państwa, rozpoczęła proces wydawania Dowodów Osobistych Suwerena by zgodnie z najwyższym aktem prawnym sprawować władzę na rzecz dobra wszystkich Polaków.

Zmagania Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego rozpoczęte w 2015 roku, dziś przynoszą nam jeden z kolejnych, milowych sukcesów, który jest niezbitym dowodem na wszelkie kłamstwa i oszczerstwa wrogów odrodzenia prawdziwej suwerenności Polski. Sytuacja, która miała miejsce na terenie Mławy, jest precedensem na skalę świata, ponieważ w jasny i klarowny sposób potwierdza fakt, iż obecnie na terenie Rzeczypospolitej mamy dwa ośrodki władzy: legalny Urząd Prezydenta II RP, wywodzący się z legalnej linii prezydenckiej na uchodźstwie oraz uzurpatorów, których korzenie sięgają władzy komunistów oraz samozwańczej Rady Trzech na czele z generałem Andersem. Razem jako Naród, stajemy dziś w obliczu dziejowej szansy na przywrócenie prawdziwej wolności i niepodległości, którą skradziono nam 82 lata temu. Nie zmarnujmy tego!
Na poniższych stronach zamieściliśmy informacje jak można pozyskać Dowód Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z linkami do formularzy zgłoszeniowych i opisem całej procedury.
Dowód osobisty II RP
Dowód osobisty suwerena II RP w pytaniach i odpowiedziach
 Nieznajomość prawa przez wielu urzędników 3RP , a szczególnie policjantów i też służb związanych z ochroną granic, owocuje niestety czasami bezprawnymi interwencjami i negowaniem prawnego porządku, co jednak jest prostowane przez organy sądowe i prokuratorskie.

Poniżej zamieszczamy przykładową decyzję prokuratury w tej sprawie a w innych dokumentach zamieszczamy informację o podstawach prawnych legalności Dowodu Osobistego Suwerena, ujętych w Dziennikach Ustaw i Rozporządzeniach Rady Ministrów 3 RP.