II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Dowód Osobisty Suwerena II RP - zostań Suwerenem!

 

Odzyskaj swoją prawdziwą wolność!

II Rzeczpospolita Polska jako państwo prawnie i formalnie nigdy nie przestało istnieć. Prezydent Sokolnicki przekazując swój urząd Janowi Potockiemu, zapewnił ciągłość konstytucyjną, która została pogwałcona najpierw przez rządy okupacyjne z nadania komunistów, a następnie przez Radę Trzech.
Działania Prezydenta Potockiego mające na celu przywrócenie ładu i porządku prawnego z 1935 roku, są kontynuacją jedynie prawdziwie niepodległego i wolnego państwa Polaków, jakim była II Rzeczpospolita. Jednym z milowych kroków na tej drodze bez wątpienia jest dekret Prezydenta II RP o rozpoczęciu wydawania Dowodów Osobistych Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest pełnoprawnym, międzynarodowym dokumentem potwierdzającym przynależność do II RP, czyli jedynie słusznego państwa polskiego, które zostało napadnięte w 1939 roku i po dziś dzień nie odzyskało w pełni suwerenności. 
 
W celu otrzymania dowodu osobistego II RP, należy kolejno:
 1. Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie dowodu - POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu)
  - w polu "NIP" można wpisać również zamiennie PESEL.
 2. Przygotować zdjęcie do dowodu (1 sztuka w postaci fizycznej)
 3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia dowodu w kwocie 250 zł na poniższe dane:
  Kancelaria II RP
  Tytuł wpłaty: wpłata na Darowizna - Dowód Suwerena II RP 

  Numer konta IBAN:PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 XXXX 
 4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
  Kancelaria II RP
  , ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
 5. Dowód II RP zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres. Istnieje również możliwość odebrania dowodu w Kancelarii II RP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
Istnieje również możliwość wyrobienia dowodu tożsamości II RP dla osób niepełnoletnich. W tym celu oprócz wyżej opisanej procedury, należy wraz z kompletem dokumentów, przesłać dodatkowo wypełniony formularz, który można pobrać tutaj --> POBIERZ
Uwaga - kolejnym milowym krokiem odrodzenia II RP, będzie wydawanie przez Prezydenta paszportów osobistych II Rzeczypospolitej Polskiej. Aby przyspieszyć ten proces, zachęcamy również do równoległego złożenia wniosku o paszport i przesłanie go wraz z wnioskiem o dowód. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Paszport II Rzeczypospolitej Polskiej.