II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Metryka urodzenia suwerena 2RP - wniosek i opis

W celu otrzymania Metryki Urodzenia Suwerena II RP wydawanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno postępować z poniższą procedurą:
1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ
2. Opłacić przelewem koszt wyrobienia metryki w kwocie 220 zł na poniższe dane: 
    Kancelaria II RP
    Tytuł wpłaty: Opłata za wystawienie Metryk1 Urodzenia Suwerena II RP
     Numer konta IBAN: PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 XXXX 

3. Przesłać listem poleconym kolejno wypełniony wniosek oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
    Kancelaria
 II RP, ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
4. Metryka urodzenia zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku. Istnieje również możliwość odebrania dokumentu osobiście w Kancelarii II RP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".


 

 

Legalność dowodu suwerena 2rp

Legalność Dowodu Osobistego Suwerena II RP potwierdzona jest w prawnych regulacjach władz okupacyjnych na terenie Rzeczypospolitej, i zgodnie z tymi rozporządzeniami 
jest legalnym dokumentem tożsamości. Poniżej zamieszczamy kopie dzienników ustaw oraz rozporządzeń Rady Ministrów, wraz linkami do źródeł.

Rozporządzenie Rady Ministrów (III RP) z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1565

[link do źródła]

 

Rozporządzenie Rady Ministrów (III RP) z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów
Dziennik Ustaw 2020 poz. 192

[link do źródła]

 
 

Legalność Dowodu Osobistego Suwerena II RP

 Suwereni i Rodacy!

Nieprzerwanie istniejąca II Rzeczypospolita Polska  na mocy dekretu prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego  podejmując działania normujące funkcjonowanie państwa, rozpoczęła proces wydawania Dowodów Osobistych Suwerena by zgodnie z najwyższym aktem prawnym sprawować władzę na rzecz dobra wszystkich Polaków.

Read More

Dowód II RP - pytania i odpowiedzi

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, a także wieloma pytaniami odnośnie posiadania i posługiwania się Dowodem Osobistym Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej została opublikowana lista najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami. Procedura i informacje jak otrzymać Dowód II RP znajdują się pod tym linkiem.

Read More

Wniosek o wydanie prawa jazdy II Rzeczypospolitej Polskiej

W celu otrzymania prawo jazdy wydanego przez Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, należy kolejno:

1. Pobrać i wypełnić wniosek - POBIERZ.  ( wersja edytowalna - do wypełnienia przy pomocy edycji : POBIERZ )
2. Przygotować zdjęcie do prawa jazdy (1 sztuka w postaci fizycznej).
Read More