II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

 Dekrety kwietniowe Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego

Dekrety z marca i kwietnia 2021 roku , dotyczące nieważności aktów prawnych okupacyjnych władz III Rzeczypospolitej , mianowania Jana Pawła Ożoga na Dyrektora Zespołu Prawa przy Kancelarii IIRP , nadanie statusu nietykalności Janowi Pawłowi Ożogowi.

 
 
 
 

 

Dekrety wolności Prezydenta Potockiego z dnia 14.01.2021r.

Dekrety z 14 stycznia 2021 roku o nieważności aktów prawnych wydawanych przez okupacyjne władze III RP. w tym uchylenie wszystkich aktów prawnych wydanych przez partię PiS związanych z wystąpieniem stanu epidemii. odniesienie się do historycznych działań rządów IIRP a szczególnie legalności ich władz w poszczególnych okresach, delegalizacja partii Prawo i Sprawiedliwość

                 

Dekret I 

[werjsa PDF do wydruku]

 

Dekret II 

[wersja PDF do wydruku]

 

Dekret III

[wersja PDF do wydruku]

 

Dekret Prezydenta II RP Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych wydanych przez rządy okupacyjne

Jednym z najważniejszych dekretów prezydenckich w XX wieku wydanych przez urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, był bez wątpienia dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 r. Dokument ten był kluczowym aktem prawnym zabezpieczającym interesy okupywanej Polski podczas II wojny światowej,

Read More

Dekret Prezydenta II RP Władysława Raczkiewicza z dnia 26 stycznia 1940 roku o moratorium dla należności publiczno-prawnych

Kolejny bardzo ważny akt prawny - dekret prezydencki wydany przez urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, mówiący o podatkach i opłatach publicznoprawnych określający stosunek obywateli II RP wobec rządów władz okupacyjnych był bez wątpienia dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 26 stycznia 1940 r.

Read More