II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

 Dekrety kwietniowe Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego

Dekrety z marca i kwietnia 2021 roku , dotyczące nieważności aktów prawnych okupacyjnych władz III Rzeczypospolitej , mianowania Jana Pawła Ożoga na Dyrektora Zespołu Prawa przy Kancelarii IIRP , nadanie statusu nietykalności Janowi Pawłowi Ożogowi.