II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Dekrety wolności Prezydenta Potockiego z dnia 14.01.2021r.

Dekrety z 14 stycznia 2021 roku o nieważności aktów prawnych wydawanych przez okupacyjne władze III RP. w tym uchylenie wszystkich aktów prawnych wydanych przez partię PiS związanych z wystąpieniem stanu epidemii. odniesienie się do historycznych działań rządów IIRP a szczególnie legalności ich władz w poszczególnych okresach, delegalizacja partii Prawo i Sprawiedliwość

                 

Dekret I 

[werjsa PDF do wydruku]

 

Dekret II 

[wersja PDF do wydruku]

 

Dekret III

[wersja PDF do wydruku]