II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Dekrety wolności Prezydenta Potockiego z dnia 14.01.2021r.

Dekrety z 14 stycznia 2021 roku o nieważności aktów prawnych wydawanych przez okupacyjne władze III RP. w tym uchylenie wszystkich aktów prawnych wydanych przez partię PiS związanych z wystąpieniem stanu epidemii. odniesienie się do historycznych działań rządów IIRP a szczególnie legalności ich władz w poszczególnych okresach, delegalizacja partii Prawo i Sprawiedliwość

                 

Dekret I 

[werjsa PDF do wydruku]

 

Dekret II 

[wersja PDF do wydruku]

 

Dekret III

[wersja PDF do wydruku]