II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Sprawa niepodległości Polski

Ciągłość władzy Prezydenta jest podważana przez oficjalne media oraz czynniki podające się za prawomocne i opiniotwórcze ze strony "państwa Polskiego" zwanego potocznie 3RP. 

Read More

Senat potwierdza chaos prawny i brak ciągłości Rzeczypospolitej

Analizując porządek prawny panujący obecnie w Polsce, należy stwierdzić jednoznacznie, że nasze państwo zostało pozbawione jakichkolwiek jasnych regulacji, które mogłyby w rzetelny sposób stanowić trzon i kręgosłup dla powszechnie stanowionego prawa.

Dowodem na to jest fakt, iż w 1998 roku, czyli po zatwierdzeniu Konstytucji Kwaśniewskiego w 1997, Komisja Ustawodawcza Senatu III RP zatwierdziła projekt uchwały dotyczącej przywrócenia ciągłości prawnej II Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja ta w jasny sposób przedstawia rzeczywisty problem ciągłości Rzeczypospolitej oraz chaos konstytucyjny, ponieważ kolejno:

Read More

Nowina-Sokolnicki o braku ciągłości II RP

Wywiad z Prezydentem Juliuszem Nowina-Sokolnickim o braku ciągłości II Rzeczypospolitej Polskiej.

Ciekawe informacje historyczne dotyczące II RP.

                                                                                     

 

                                                                                               
Film ten został zamieszczony z rezerwowej lokalizacji. Pierwszy link został usunięty razem z kontem na YT.

 

Film "Nikt", czyli jak zdradzono II Rzeczypospolitą

Film "Nikt" (prod. 2012) autorstwa Andrzeja  Kępińskiego, przedstawia historię ciągłości II Rzeczypospolitej, począwszy od wybuchu II wojny światowej i skończywszy na latach współczesnych. Rok 1939 okazał się dla Polaków jednym z najtragiczniejszych w naszych dziejach. Napaść hitlerowskich Niemiec, sowieckiej Rosji, a także sąsiedniej Słowacji, przyczyniły się do klęski, która kolejny raz pogrążyła naszą ojczyznę w terrorze okupacji.

Wolność, którą odzyskaliśmy w 1919 roku po 123 latach zaborów, została nam odebrana po raz kolejny. Dynamiczny rozwój II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym został zniweczony najpierw  przez 6 lat wojny, a następnie przez  lata "głębokiej komuny". Dziś współczesne pokolenia Polaków żyją w przeświadczeniu, że suwerenność przywrócona w latach 1989-1990, stanowi apogeum naszej niepodległości. Czy aby na pewno? Analizując fakty historyczne, od momentu wybuchu wojny aż do czasów zburzenia muru berlińskiego, należy stwierdzić jednoznacznie, że nasz rząd II Rzeczypospolitej nigdy nie powrócił do macierzy. Okres transformacji w latach 90. był pewnego rodzaju porozumieniem wrogich stron, w którym oddolne dążenia Polaków zostały sprytnie rozpracowane i spacyfikowane. Ryszard Kaczorowski jako samozwańczy Prezydent II RP na Uchodźstwie (wywodził się z Rady Trzech, która w 1954 roku złamała Konstytucję II Rzeczypospolitej i wypowiedziała posłuszeństwo ówczesnemu, legalnemu prezydentowi Augustowi Zaleskiemu), przekazał jedynie insygnia władzy Lechowi Wałęsie. W praktyce oznaczało to, że władze nowo powstałej III RP, mającej swoje korzenie w PRL-u, otrzymały namaszczenie od uzurpatora prezydentury na uchodźstwie, jakim był Ryszard Kaczorowski. Ówczesnym, prawowitym Prezydentem II Rzeczypospolitej był Juliusz Nowina-Sokolnicki i to jedynie on zgodnie z Konstytucją Kwietniową mógł przekazać władzę. Dlaczego do tego nie doszło? Jakim grupom interesów na tym zależało? Czy III RP to państwo tylko teoretyczne? Czy Andrzej Duda jest legalnym prezydentem? Na te pytania oraz wiele innych odpowiada film "Nikt", który stanowi pozycję wręcz obowiązkową dla każdego Polaka.

Jan Zbigniew Potocki jest prawowitym Prezydentem RP

Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku w jasny sposób określała, jak powinno przebiegać zarządzanie naszym państwem na wypadek wojny. W sytuacji tej wybór nowego Prezydenta RP powinien odbyć się poprzez nadanie urzędu, w którym to obecny prezydent wskazuje swojego następcę. Zapis ten był podyktowany faktem niemożności przeprowadzania demokratycznych wyborów w czasach działań wojennych.

Read More