II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Partia "II Rzeczpospolita Polska"

orzel 2022 3W roku 2018 za namową wielu osób, zainicjowano projekt powołania partii "II Rzeczpospolita Polska". Jej honorowym prezesem został Prezydent Jan Zbigniew Potocki, a pełnił tam rzeczywisty zarząd jego zastępca, vice-prezes pan Marek Kramarski. Partia miała swoją siedzibę w Krakowie.

Działania te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa i z wielu stron padały deklaracje współpracy i współdziałania, aby stworzyć siłę polityczną, która mogła by w sposób pokojowy i zgodny z prawem zaistnieć na politycznym rynku i zmienić panujące w Polsce układy polityczne. Niestety ale dziwne przepychanki, brak kompetencji zarządu, działania zupełnie nie skuteczne, czy może zupełny brak jakichkolwiek działań które mogły wypromować ten ruch polityczny, spowodowały że projekt ten zanikł zupełnie. Jest bardzo polemicznym tematem , czy w ogóle Rzeczypospolita Polska powinna angażować się w takie działania, chociaż tłumaczy to chęć bezkonfliktowego odzyskania państwowości i pozbycie się okupacyjnego zarządu Państwem Polskim. Wiele wskazuje że wewnątrz struktur na najwyższych stanowiskach znalazły się osoby, które zadaniowo uniemożliwiły zaistnienie tego ruchu politycznego. W roku 2020 nastąpiła próba przejęcia zarządzania partią przez grupę niezadowolonych suwerenów, która w dużym zakresie się udała i zmieniono wpisy w rejestrze sądowym KRS. Ale w wyniku różnych przepychanek formalnych ostatecznie projekt ten został zamknięty decyzją sądu z 19 grudnia 2022 roku.

W roku 2019 Prezydent Jan Zbigniew Potocki zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko Prezydenta Warszawy, ale wskutek różnych machlojek w mediach, zaniżania poparcia, ewidentnej propagandy oczerniającej Prezydenta, wynik tej próby był mało znaczącym elementem odbywających się wtedy wyborów.

Sama partia :"II Rzeczpospolita Polska" nie uzyskała praktycznie żadnych efektów, co było skutkiem nie zrozumiałych działań zarządu partii, brak działań budujących poparcie społeczne, brak przygotowanego wyrazistego programu, wizji i strategii. Był to obraz kompletnego braku kompetencji w zarządzaniu i znajomości działania organizacji partyjnych. Pytanie otwarte, czy było to spowodowane tylko brakiem kompetencji, czy też wręcz przeciwnie - działania te skończyły się z punktu widzenia zadaniowego sukcesem tych, którzy wtedy zarządzali partią? Sądzę że będzie to trudne, a nawet nie możliwe już do ustalenia. 

Obecnie , gdy pojawiła się większa świadomość funkcjonowania Państwa Polskiego jako formy korporacyjnej, nazwa partii szczególnie źle się kojarzy. Ówczesny, niechlubny zarząd prawdopodobnie zarejestrował partię w rejestrze DUNS, w którym zapisy o niej istnieją do dziś, mylnie sprawiając wrażenie że to Druga Rzeczypospolita Polska jest też tam zarejestrowana.

Zamieszczamy poniżej informację z Rejestru Partii, aby wyjaśnić tą kwestię ostatecznie, ponieważ cyklicznie co jakiś czas padają ze strony Suwerenów pytania o partię i jej losy.

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwPzm 50/22

POSTANOWIENIE

Dnia 19 grudnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie:
Przewodniczący: SSO Joanna Korzeń, Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Zalewska, po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Państwowej Komisji Wyborczej z udziałem partii politycznej pod nazwą "II Rzeczpospolita Polska" o wykreślenie partii politycznej z ewidencji partii politycznych, postanawia wpisać do ewidencji partii politycznych EwP 243:
w rubryce 10: 19 grudnia 2022 r.,
w rubryce 11: wykreślić z ewidencji partii politycznych partię pod nazwą "II Rzeczpospolita Polska" wpisaną pod numerem EwP 243.

 

źródło o: https://www.imsig.pl/pozycja/2023/33/8153,II_Rzeczpospolita_Polska