II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Powstał nowy dekret, regulujący sprawy działania Urzędów Państwa

Dotychczasowe Biura II Rzeczypospolitej zostaną przemianowane na Urzędy Państwowe. Wszyscy pracownicy Urzędów Państwowych uzyskają status Urzędnika Państwowego i pełnić będą obowiązki w imieniu Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego.

Dekret o Urzędach 4 kwietnia 2023