II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Odniesienie do listu otwartego biura w Mławie

W odniesieniu do listu otwartego z dnia 14 lutego 2023r. wystosowanego przez biuro w Mławie z siedzibą w Konopkach, informuję:
Wszyscy ludzie, którzy bardzo ofiarnie promują ideologię Ariana, jak sam to dwukrotnie podkreślił w swoim nagraniu z dnia 14 lutego 2023r, że zajmuje się on ideologią prawa morskiego a nie prawa naturalnego, mogą sobie podziękować za to, iż zostali wystawieni przez niego do wiatru!
Jak najbardziej, ci wszyscy, którym ta ideologia żydowskiego prawa talmudycznego, pod przykrywką prawa naturalnego odpowiada, mogą się jak najbardziej tym prawem posługiwać w swoim życiu codziennym, ale bez prawa do posługiwania się statusem Suwerena Il Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykorzystywania w tym celu, wszystkich państwowych symboli, suwerennego Państwa Polskiego, działającego w oparciu o prawo międzynarodowe, takie jak konwencje, traktaty, pakty i rezolucje autoryzowane przez międzynarodową Organizację Narodów Zjednoczonych.
Odpowiedz mlawa 2023I ta wypowiedź całkowicie mi wystarcza, żeby nie komentować dalej, zawierające całą masę niespójnych faktów, takich jak chociażby nieuzasadnione niczym, przypisywanie mi cudzej własności (Lechicka Radiowizja), której to nominalnym właścicielem jest Paweł Sop i spółka, w zawartym piśmie tzw. "Listu otwartego”, którego autorem było biuro Il RP w Mławie z siedzibą w Konopkach.
Ponadto z upoważnienia Prezydenta oznajmiam co następuje:
Zgodnie z decyzją Prezydenta Il Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego, wszelkie promowanie ideologii firmowanej przez działającego w imieniu systemowego prawa "morza” Ariana oraz jego licznej grupie asystentów, popleczników i fanatyków szkodzi wszystkim Suwerenom i II RP swoim poczynaniem.
Dlatego mając na celu rozwój struktur suwerennego Państwa Polskiego i na uwadze troskę, bezpieczeństwo oraz dobre imię wszystkich Suwerenów informujemy, iż we wszystkich aktualnie funkcjonujących placówkach Biur Il RP, wszelkie promowanie, rozpowszechnianie i działanie w prawie naturalnym według Ariana - jest nieakceptowalne!
Dalsze kontynuowanie oraz promowanie niezgodnych z decyzjami Prezydenta Il RP, wszelkich szkodliwych dla Suwerenów ideologii, pism, używania zwrotów „ ...ja człowiek żywy z krwi i kości... itp. itd., będących dodatkowo niezgodnych z aktami prawnymi autoryzowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Konstytucję z 23 kwietnia 1935r. oraz Dekretu Prezydenta Raczkiewicza z 30 listopada 1939r. o nieważności wszystkich aktów prawnych władz okupacyjnych.
Informuję, iż Kancelaria Prezydenta Il RP z siedzibą w Warszawie, jest władna do samodzielnego udzielania pomocy prawnej dla Suwerenów Il Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili obecnej społeczeństwo jest nieświadomie pozostawione w zależnych od siebie dwóch systemach, pozornie będących przeciwstawnymi względem siebie czyli tzw. "prawo naturalne” i "korporacyjne prawo systemowe”, którym spójnym ich celem jest tak naprawdę całkowite uniezależnienie wszystkich od rzymskiego prawa morskiego. Ludzie nawet nie zdając sobie sprawy, wchodzą w prawo Ariana — czyli tak naprawdę chwytają się brzytwy!
 
Broniąc praw Suwerenów, Kancelaria Prezydenta Il RP uruchomiła mecenasów (Pro Publico Bono) fachową opiekę prawną, którzy w wyznaczone dni świadczą pomoc dla Suwerenów Il RP. Cała akcja zainicjowana przez Prezydenta jest przez Suwerenów bardzo dobrze odbierana. Wszelką pomoc na takich lub co najmniej zbieżnych zasadach, mogą świadczyć Suwerenom wszystkie Biura Terenowe Il Rzeczypospolitej Polskiej, z wykluczeniem firmowanego przez Ariana oraz jego wspólników prawa naturalnego o talmudycznym zabarwieniu.
Dlatego też głównym celem pomocy Prezydenta jest przywrócenie ludziom ich godności, poprawę sytuacji materialnej i walkę o sprawiedliwość poprzez wyrwanie ich ze szponów matni, niszczących godność ludzkich wartości okupacyjnych systemów.
Z poważaniem
Piotr Turbak