II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Powstał nowy dekret, regulujący sprawy działania Urzędów Państwa

Dotychczasowe Biura II Rzeczypospolitej zostaną przemianowane na Urzędy Państwowe. Wszyscy pracownicy Urzędów Państwowych uzyskają status Urzędnika Państwowego i pełnić będą obowiązki w imieniu Prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego.

Dekret o Urzędach 4 kwietnia 2023