II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Inicjacja powstania Unii Słowiańskiej

Pod auspicjami Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej,  Jana Zbigniewa Potockiego zostaje powołana Unia Słowian obejmująca tereny rdzennych historycznie społeczności słowiańskich. W oparciu o Dekret Prezydenta zainicjowane zostały działania mające za cel zjednoczenie Słowian oraz nawiązanie współpracy w grupie 13 państw które historycznie i kulturowo identyfikują się z Narodami Słowiańskimi. 

Prosimy zapoznać się z Dekretem z dnia 10 marca 2023 roku