Prawo Jazdy

Podobnie jak współcześnie, wymogiem było skończenie 18 lat oraz odbycie odpowiedniego kursu , ale z ciekawych wymogów było zebranie w sprawie kandydata na kierowcę opinii przez lokalne starostwo, dotyczące "prowadzenia się" kandydata i zasięgano opinii czy nie ma on "ciągnot" w kierunku pijaństwa. karalności , określającej czy i za co był karany.

Zasady ruchu drogowego 

Określały też kwestie prędkości. I tu dla nas na pewno duże zaskoczenie. Kodeks Drogowy z lipca 1922 r. wprowadzało ograniczenia prędkości pojazdów mechanicznych. Dopuszczono aby samochody osobowe na obszarze zabudowanym poruszały się z prędkością do 25 km/h. Dla ciężarówek wprowadzono ograniczenie do 15 km/h. Pojazdy mechaniczne o wadze z ładunkiem powyżej 3 ton nie mogły przekraczać prędkości 25 km/h. Ze względu na liczne rozwiązania konstrukcyjne związane z budową mostów, których konstrukcja drewniana miała różną wytrzymałość i stan techniczny, na mostach tego typu o długości przekraczającej 20m wprowadzono ograniczenie prędkości do 6 km/h. . W miejscach o szczególnym zagrożeniu i w warunkach pogodowych (np. gołoledź, mgła), które mogły stanowić zagrożenia ograniczono również prędkość do 10 km/h. Ciekawe jak mierzono wtedy i egzekwowano te wartości?

Przepisy Kodeksu Drogowego z 6 lipca 1922 r. doczekały się nowelizacji w roku 1028 , i zmieniły się wtedy limity prędkości niemal dwukrotnie zwiększając maksymalne wartości. , dając możliwość podróżowania z zawrotną prędkością 40km/h , ale było to tylko dla pojazdów wyposażonych w nowoczesne ogumienie pneumatyczne na kołach. Nie zapominajmy że w tych czasach były to duże nowości a na drogach poruszało się dużo pojazdów wyposażonych w koła ze stalowymi obręczami lub pokrytymi twardą gumą. Tego typu pojazdy musiały jeździć wolniej.

Również ta nowelizacja ze stycznia 1928 roku wprowadziła pierwszy raz regulacje dotyczące trzeźwości kierowcy. Dotychczasowe zasady nie regulowały tej sprawy. Wprowadzony zakaz nie był egzekwowany zwyczajowo, ale spowodowanie wypadku przez pijanego kierowcę mogło spowodować utratę pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Niewątpliwie ilość i sposób regulacji zasad ruchu drogowego w tym okresie nie był zbyt złożony i skomplikowany, chociażby ze względu na znikome ilości pojazdów. Polska w tym okresie była bardzo odległym miejscu w Europie pod względem ilości automobili na tysiąc mieszkańców.

Przepisy drogowe były dość proste, ponieważ ruch pojazdów był w latach 20. i 30. XX w. w Polsce wręcz znikomy.