II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Dekret Prezydenta II RP Władysława Raczkiewicza z dnia 26 stycznia 1940 roku o moratorium dla należności publiczno-prawnych

Kolejny bardzo ważny akt prawny - dekret prezydencki wydany przez urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, mówiący o podatkach i opłatach publicznoprawnych określający stosunek obywateli II RP wobec rządów władz okupacyjnych był bez wątpienia dekret Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 26 stycznia 1940 r.

Dokument ten dotyczy zawieszenia na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną wszelkiego poboru podatków, danin publicznych, opłat stemplowych, odsetek, składania zeznań podatkowych , opłat, grzywn, kosztów egzekucyjnych na rzecz Państwa, związków komunalnych i jednostek samorządów gospodarczych i zawodowych. Był to  kluczowy akt prawnym zabezpieczającym interesy okupywanych Polaków podczas II wojny światowej, ponieważ jasno określał, iż wszystkie płatności na rzecz rządów okupacyjnych i jednostek organizacyjnych stworzonych przez okupacyjne rządy na terenie RP, nie mają mocy prawnej i są nielegalne. I choć prawdopodobnie Władysław Raczkiewicz wydając ten dekret miał na uwadze głównie rządy hitlerowskich Niemiec oraz sowieckiej Rosji, nie mógł przewidzieć jak potoczą się losy Rzeczypospolitej, w praktyce zabezpieczył on interesy Polaków na kolejne dziesiątki lat, aż po dzisiejszy dzień. Rząd londyński nigdy oficjalnie nie powrócił do Polski, dlatego też komuna oraz czasy po 89' (PRL-bis) były i są kontynuacją nielegalnych działań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to kolejny Dekret Raczkiewicza który ma nadal moc prawną i tak na prawdę jest lekarstwem na raka, który toczy całe nasze społeczeństwo, czego wyrazem jest szereg haniebnych i jawnie wrogich działań okupacyjnych rządów wobec obywateli Polskich ostatnich dekad. Wiemy doskonale że Rzeczypospolita Polska nie podpisała żadnych umów zakańczających II Wojnę Światową, jak też że okupacyjne działania państw zewnętrznych nie zakończyły się odzyskaniem władzy według prawodawstwa II Rzeczypospolitej Polskiej.

Powstałe po II WŚ regulacje prawne nawet według narzuconych zasad przez okupacyjne kolejne rządy nie zostały zgodnie z prawem okupanta stosowane , legalizując niezgodne z ich prawem Konstytucje, Ustawy i nie przestrzegając ich w bezpośrednim działaniu. 

Bardzo dobrym przykładem możliwości jakie daje nam ten dokument, jest problem związany z zadłużaniem państwa. Otóż nielegalna Konstytucja Kwaśniewskiego wymagała wręcz wprost, aby Państwo Polskie zadłużało się w obcych bankach komercyjnych, a nie w Narodowym Banku Polskim. Zapis ten doprowadził do sytuacji, w której majątek państwowy tj. narodowy, może zostać przejęty przez zachodnie korporacje, na poczet spłaty i zabezpieczenia zobowiązań.
Jednak z perspektywy Konstytucji Kwietniowej oraz Dekretu Raczkiewicza, wszystkie umowy zawarte przez rządy okupacyjne nie mają mocy prawnej. Dlatego też przywracając II Rzeczpospolitą, w prawny i legalny sposób, my Polacy jako Naród Suwerenów, jesteśmy w stanie odciąć się od płacenia kontrybucji na działania sprzeczne z naszym interesem i finansujące szkodliwe działania przez marionetkowych rządów okupantów w garniturach. 
Jak wszyscy widzimy ekipa rządząca obecnie Polską usiłuje za wszelką cenę rozpętać kolejną Wojnę Światową, która już nie formalnie ma miejsce w pierwszej swej fazie gospodarczo i ekonomicznie uzależniając nas od wirtualnego potencjału monetarno-finansowego prywatnych banków będących w posiadaniu bangsterii światowej, przez działania depopulacyjne w oparciu o tworzenie sztucznych epidemii i wymuszaniu szkodliwych dla naszego zdrowia składów pożywienia i wpływając na potencjalne zagrożenia związane z obrotem wody po obecnie szczególnie nasilone działania prowokacji na poziomie działań militarnych wspierając sztucznie stworzony konflikt za naszymi wschodnimi granicami.
Dekret Prezydenta Raczkiewicza [PDF] --> POBIERZ
dekret moratorium o podatkach 16I1940
 

 Dekret Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego z dnia 10 marca 2023 roku wydany w sprawie powyższego dekretu DEKRET Podatki 10.03.2023.pdf