II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska

Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

II Rzeczypospolita Polska
Państwo które nadal trwa

Rzeczypospolita Polska
( na uchodźctwie )
Państwo które nadal trwa

Inicjacja powstania Unii Słowiańskiej

Pod auspicjami Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej,  Jana Zbigniewa Potockiego zostaje powołana Unia Słowian obejmująca tereny rdzennych historycznie społeczności słowiańskich. W oparciu o Dekret Prezydenta zainicjowane zostały działania mające za cel zjednoczenie Słowian oraz nawiązanie współpracy w grupie 13 państw które historycznie i kulturowo identyfikują się z Narodami Słowiańskimi. 

Prosimy zapoznać się z Dekretem z dnia 10 marca 2023 roku